Users
Social media
Contact information
Address

MDCPS: 1450 NE 2nd Ave,
Miami, FL 33132 - United States

Email

webmaster@dadeschools.net

Phone

(305) 995-1000
(For Non Technical Questions Only)

POU DIFIZE IMEDYATMAN
12/18/2017
KONTAK:  Simone Degraff
Miami-Dade County Public Schools
305-995-4247

Tout Etablisman Lekòl Leta Miami-Dade County yo ap Fèmen pou Vakans Ivè a

Tout lekòl leta nan Miami-Dade County, biwo rejyon ak distri ap fèmen pou Vakans Ivè a, soti lendi 25 desanm 2017 rive vandredi 5 janvye 2018.  Elèv ak anplwaye, eksepte Polis Lekòl Miami-Dade yo, ap an vakans pou de (2) semèn.

Lekòl ap re-ouvè lendi 8 janvye 2018.

# # #

17-DGD/100/HD/CM

Follow us