Users
Social media
Contact information
Address

MDCPS: 1450 NE 2nd Ave,
Miami, FL 33132 - United States

Email

webmaster@dadeschools.net

Phone

(305) 995-1000
(For Non Technical Questions Only)

MDCPS Office of Communications Banner
POU DIFIZE IMEDYATMAN
8/28/2019
KONTAK:  Simone Degraff
Miami-Dade County Public Schools
305-995-4247

Tout Lekòl Miami-Dade County, Etablisman yo ap Fèmen pou ‘Labor Day’

Tout lekòl leta Miami-Dade yo, biwo rejyon ak distri yo ap fèmen lendi 2 septanm pou obsèvans jou konje “Labor Day” (Jounen Selebrasyon Travay). Nou ap re-ouvè madi 3 septanm.

 

Pou dènye enfòmasyon yo silvouplè telechaje aplikasyon mobil Dadeschools la nan aparèy iPhone oubyen Android ou.  Suiv nou sou Twitter nan@mdcps ak @miamisup e sou Facebook nan MiamiSchools ak AlbertoCarvalho.

 

# # #

19-DGD/041/HD/SD

Follow us