Users
Social media
Contact information
Address

MDCPS: 1450 NE 2nd Ave,
Miami, FL 33132 - United States

Email

webmaster@dadeschools.net

Phone

(305) 995-1000
(For Non Technical Questions Only)

MDCPS Office of Communications Banner
POU DIFIZE IMEDYATMAN
9/5/2019
KONTAK:  Simone Degraff
Miami-Dade County Public Schools
305-995-4247

Lekòl Leta Miami-Dade County Ap Re-Ouvè Mèkredi 4 Septanm

Lekòl Leta Miami-Dade County ap re-ouvè demen, mèkredi 4 septanm 2019. Sa gen ladan tout lekòl, pwogram aswè ak pwogram pou adilt, ak tout biwo Distri yo. Nou ap atann pou n resevwa tout elèv ak anplwaye nou yo. 


Suiv nou sou Twitter nan @mdcps ak @miamisup, sou Instagram nan @miamischools ak @miamisup, e sou Facebook nan MiamiSchools ak AlbertoCarvalho.  Pou dènye enfòmasyon yo, silvouplè telechaje aplikasyon Dadeschools la sou aparèy iPhone oubyen Android ou.    


# # #

19-DGD/051/RAM/CM

Follow us