Users
Social media
Contact information
Address

MDCPS: 1450 NE 2nd Ave,
Miami, FL 33132 - United States

Email

webmaster@dadeschools.net

Phone

(305) 995-1000
(For Non Technical Questions Only)

MDCPS Office of Communications Banner
POU DIFIZE IMEDYATMAN
12/18/2019
KONTAK:  Simone Degraff
Miami-Dade County Public Schools
305-995-4247

Tout Lekòl Miami-Dade County, Etablisman yo Ap Fèmen pou Vakans Ivè

Tout lekòl leta Miami-Dade, biwo rejyon ak distri ap fèmen pou Vakans Ivè kòmanse lendi 23 desanm 2019 rive vandredi 3 janvye 2020. Elèv ak anplwaye, sof ‘Fraternal Order of Police’ ak kèk anplwaye, ap an vakans pou de (2) semèn.


Lekòl ap re-ouvè lendi 6 janvye 2020.

# # #

19-DGD/077/HD/RL

Follow us