Users
Social media
Contact information
Address

MDCPS: 1450 NE 2nd Ave,
Miami, FL 33132 - United States

Email

webmaster@dadeschools.net

Phone

(305) 995-1000
(For Non Technical Questions Only)

MDCPS Office of Communications Banner
POU DIFIZE IMEDYATMAN
2/12/2020
KONTAK:  Simone Degraff
Miami-Dade County Public Schools
305-995-4247

M-DCPS Anonse Orè Gradyasyon pou 2020

Lekòl Leta Miami-Dade County pibliye dat, adrès ak lè pou gradyasyon 2020 yo. Seremoni gradyasyon pou ane sa a ap fèt soti 26 me jiska jedi 3 jen.

Pou telechaje orè a, vizite http://pdfs.dadeschools.net/students/grad_schd_20.pdf.

Pou dènye enfòmasyon yo, silvouplè telechaje aplikasyon mobil Dadeschools la sou aprarèy iPhone oubyen Android ou.  Suiv nou sou Twitter nan @mdcps ak @miamisup, sou Instagram nan @miamischools ak @miamisup, e sou Facebook nan MiamiSchools ak AlbertoCarvalho

# # #

20-DGD/125/HD/RL

Follow us