Users
Social media
Contact information
Address

MDCPS: 1450 NE 2nd Ave,
Miami, FL 33132 - United States

Email

webmaster@dadeschools.net

Phone

(305) 995-1000
(For Non Technical Questions Only)

MDCPS Office of Communications Banner
POU DIFIZE IMEDYATMAN
9/4/2020
KONTAK:  Simone Degraff
Miami-Dade County Public Schools
305-995-4247

Etablisman Lekòl Leta Miami-Dade County yo ap Fèmen pou ‘Labor Day’

Lekòl Leta Miami-Dade ak biwo Rejyon ak Distri yo ap fèmen lendi 7 septanm pou obsève konje “Labor Day” (Fèt Travay). Tout andwa yo ak aprantisaj sou entènèt ap rekòmanse madi 8 septanm.

Pou dènye enfòmasyon yo, silvouplè telechaje aplikasyon mobil Dadeschools la sou aparèy iPhone oubyen Android ou. Suiv nou sou Twitter nan @mdcps ak @miamisup, sou Instagram nan @miamischools ak @miamisup, e sou Facebook nan MiamiSchools ak AlbertoCarvalho

 

# # #

20-DGD/019/HD/SD

Follow us