Users
Social media
Contact information
Address

MDCPS: 1450 NE 2nd Ave,
Miami, FL 33132 - United States

Email

webmaster@dadeschools.net

Phone

(305) 995-1000
(For Non Technical Questions Only)

MDCPS Office of Communications Banner
POU DIFIZE IMEDYATMAN
1/12/2021
KONTAK:  Simone Degraff
Miami-Dade County Public Schools
305-995-4247

Tout Lekòl Miami-Dade County, Etablisman yo ap Fèmen pou Jounen MLK

Tout lekòl leta Miami-Dade, ak biwo rejyon ak distri yo ap fèmen lendi 18 janvye pou obsève Jounen Dtè. Martin Luther King Jr. Nou ap reouvè madi 19 janvye.


Pou de`nye enfo`masyon yo an Kreyo`l, silvouple` branche sou Radyo Leko`l lendi - vandredi a 9e` diswa sou WLRN 91.3FM, ak me`kredi 10:30 dimaten sou WSRF 1580AM, e 6e` diswa sou RCH 23 1610AM.
  

 

Silvouplè telechaje aplikasyon mobil Dadeschools la sou aparèy iPhone oubyen Android ou. Suiv nou sou Twitter nan @mdcps ak @miamisup, sou Instagram nan @miamischools ak @miamisup, e sou Facebook nan MiamiSchools ak AlbertoCarvalho


# # #

21-DGD/077/HD/SD/CM

Follow us