Users
Social media
Contact information
Address

MDCPS: 1450 NE 2nd Ave,
Miami, FL 33132 - United States

Email

webmaster@dadeschools.net

Phone

(305) 995-1000
(For Non Technical Questions Only)

MDCPS Office of Communications Banner
POU DIFIZE IMEDYATMAN
3/23/2021
KONTAK:  Simone Degraff
Miami-Dade County Public Schools
305-995-4247

Tout Lekòl Miami-Dade County, ak Etablisman li yo ap Fèmen pou Vakans Prentan

Tout lekòl leta Miami-Dade yo ap fèmen pou Vakans Prentan kòmanse lendi 29 mas jiska vandredi 2 avril 2021. Elèv ak anplwaye, eksepte sendika ‘‘Fraternal Order of Police’’ (Lòd Polis Fratènèl) ak kèk anplwaye 12 mwa, ap nan konje pou semèn nan.


Lekòl ap reouvè lendi 5 avril.

 

Pou de`nye enfo`masyon yo an Kreyo`l, silvouple` branche sou Radyo Leko`l lendi - vandredi a 9e` diswa sou WLRN 91.3FM, ak me`kredi 10:30 dimaten sou WSRF 1580AM, e 6e` diswa sou RCH 23 1610AM.

 

Silvouplè telechaje aplikasyon mobil Dadeschools la sou aparèy iPhone oubyen Android ou. Suiv nou sou Twitter nan @mdcps ak @miamisup, sou Instagram nan @miamischools ak @miamisup, e sou Facebook nan MiamiSchools ak AlbertoCarvalho


# # #

20-DGD/098/HD/RD/SD

Follow us