Users
Social media
Contact information
Address

MDCPS: 1450 NE 2nd Ave,
Miami, FL 33132 - United States

Email

webmaster@dadeschools.net

Phone

(305) 995-1000
(For Non Technical Questions Only)

MDCPS Office of Communications Banner
POU DIFIZE IMEDYATMAN
8/29/2022
KONTAK:  Simone Degraff
Miami-Dade County Public Schools
305-995-4247

Etablisman Lekòl Leta Miami-Dade County yo Ap Fèmen 5 Septanm pou Obsève “Labor Day” (Fèt Travay)

Tout Lekòl Leta Miami-Dade County, ansanm ak biwo rejyon ak biwo distri yo ap fèmen lendi 5 septanm pou obsève jou ferye “Labor Day” (Fèt Travay) la. Nou ap reouvè madi 6 septanm.


Pou dènye enfòmasyon yo an Kreyòl, silvouplè branche sou Radyo Lekòl lendi - vandredi a 9è diswa sou WLRN 91.3 FM, ak mèkredi 10:30 dimaten sou WSRF 1580AM, e 6è diswa sou RCH 23 1610AM.

 

Silvouplè telechaje aplikasyon mobil Dadeschools la sou aparèy iPhone oubyen Android ou. Suiv nou sou Twitter nan @mdcps ak @suptdotres,, sou Instagram nan @miamischools e @suptdotres, sou Facebook nan MiamiSchools.


# # #

22-VSP/016/GA/RD/SD

Follow us