Users
Social media
Contact information
Address

MDCPS: 1450 NE 2nd Ave,
Miami, FL 33132 - United States

Email

webmaster@dadeschools.net

Phone

(305) 995-1000
(For Non Technical Questions Only)

MDCPS Office of Communications Banner
POU DIFIZE IMEDYATMAN
11/7/2022
KONTAK:  Simone Degraff
Miami-Dade County Public Schools
305-995-4247

Etablisman Lekòl Leta Miami-Dade County yo Ap Fèmen 11 Novanm pou Obsève Jounen ‘Veterans Day’

Tout Lekòl Leta Miami-Dade County, ansanm ak biwo rejyon ak biwo distri yo ap fèmen vandredi 11 novanm pou obsève jou ferye “Veterans Day” (Jou Sòlda Veteran) yo. Nou ap relouvri lendi 14 novanm.


Pou dènye enfòmasyon yo an Kreyòl, silvouplè branche sou Radyo Lekòl lendi - vandredi a 9è diswa sou WLRN 91.3 FM, ak mèkredi 10:30 dimaten sou WSRF 1580AM, e 6è diswa sou RCH 23 1610AM.

 

Silvouplè telechaje aplikasyon mobil Dadeschools la sou aparèy iPhone oubyen Android ou. Suiv nou sou Twitter nan @mdcps ak @suptdotres,, sou Instagram nan @miamischools e @suptdotres, sou Facebook nan MiamiSchools.


# # #

22-VSP/023/GA/SD/CM

Follow us