Users
Social media
Contact information
Address

MDCPS: 1450 NE 2nd Ave,
Miami, FL 33132 - United States

Email

webmaster@dadeschools.net

Phone

(305) 995-1000
(For Non Technical Questions Only)

MDCPS Office of Communications Banner
POU DIFIZE IMEDYATMAN
11/18/2022
KONTAK:  Simone Degraff
Miami-Dade County Public Schools
305-995-4247

Tout Elèv Ak Anplwaye 10 Mwa Lekòl Leta Miami-Dade County Yo Pral Gen Konje Nan Semèn 21-25 Novanm Nan Pou Vakans Otòn

Etablisman Lekòl Leta Miami-Dade County Yo Ap Fèmen 24-25 Novanm

Pou Obsève “Thanksgiving” (Jou Aksyon de Gras)

 

Ane sa a, tout elèv ak anplwaye 10 mwa Lekòl Leta Miami-Dade County yo pral jwi yon semèn vakans otòn pandan semèn 21 rive 25 novanm nan.

 

Tout lekòl leta Miami-Dade County, biwo Rejyon ak biwo Distri yo ap fèmen jedi 24 novanm ak vandredi 25 novanm pou obsève jou ferye “Thanksgiving” (Jou Remèsiman) an.

Tout andwa yo ap reouvè lendi 28 novanm.

 

Pou dènye enfòmasyon yo an Kreyòl, silvouplè branche sou Radyo Lekòl lendi - vandredi a 9è diswa sou WLRN 91.3 FM, ak mèkredi 10:30 dimaten sou WSRF 1580AM, e 6è diswa sou RCH 23 1610AM.

 

Silvouplè telechaje aplikasyon mobil Dadeschools la sou aparèy iPhone oubyen Android ou. Suiv nou sou Twitter nan @mdcps ak @suptdotres, sou Instagram nan @miamischools e @suptdotres, sou Facebook nan MiamiSchools.

# # #

22-VSP/039/HD/RD/SD

Follow us