Users
Social media
Contact information
Address

MDCPS: 1450 NE 2nd Ave,
Miami, FL 33132 - United States

Email

webmaster@dadeschools.net

Phone

(305) 995-1000
(For Non Technical Questions Only)

MDCPS Office of Communications Banner
POU DIFIZE IMEDYATMAN
1/11/2023
KONTAK:  Simone Degraff
Miami-Dade County Public Schools
305-995-4247

Lekòl Leta Miami-Dade County Ak Etablisman Li yo Ap Fèmen 16 Janvye pou Obsève Jou Martin Luther King Jr.

Tout lekòl leta Miami-Dade County yo, ansanm avèk biwo Rejyon ak biwo Distri yo ap fèmen lendi 16 janvye pou obsève “Martin Luther King Jr. Day” (Jou Nesans Dtè. Martin Luther King Jr.). Nou ap relouvri madi 17 janvye.

 

Pou dènye enfòmasyon yo an Kreyòl, silvouplè branche sou Radyo Lekòl lendi – vandredi a 9è diswa sou WLRN 91.3 FM, ak mèkredi 10:30 dimaten sou WSRF 1580AM, e 6è diswa sou RCH 23 1610AM.

 

Silvouplè telechaje aplikasyon mobil Dadeschools la sou aparèy iPhone oubyen Android ou. Suiv nou sou Twitter nan @mdcps ak @suptdotres, sou Instagram nan @miamischools e @suptdotres, sou Facebook nan MiamiSchools.


# # #

23-VSP/41/GA/RD/CM/SD

Follow us