Users
Social media
Contact information
Address

MDCPS: 1450 NE 2nd Ave,
Miami, FL 33132 - United States

Email

webmaster@dadeschools.net

Phone

(305) 995-1000
(For Non Technical Questions Only)

MDCPS Office of Communications Banner
POU DIFIZE IMEDYATMAN
1/18/2023
KONTAK:  Simone Degraff
Miami-Dade County Public Schools
305-995-4247

Yo Chwazi Manb Komisyon Konsèy Lekòl Danny Espino Kòm Vis-Chèman Komisyon Konsèy Lekòl Miami-Dade la

Yo chwazi manb Komisyon Konsèy Lekòl Danny Espino kòm nouvo Vis-Chèman Komisyon Konsèy Lekòl Miami-Dade County a.

 

Se Gouvènè Ron DeSantis ki te nonmen Mesye Espino nan mwa novanm pase a pou ranplase ansyen manb Komisyon Konsèy Distri 5, Christi Fraga ki te kite.

 

Pou dènye enfòmasyon yo an Kreyòl, silvouplè branche sou Radyo Lekòl lendi - vandredi a 9è diswa sou WLRN 91.3 FM, ak mèkredi 10:30 dimaten sou WSRF 1580AM, e 6è diswa sou RCH 23 1610AM.

 

Silvouplè telechaje aplikasyon mobil Dadeschools la sou aparèy iPhone oubyen Android ou. Suiv nou sou Twitter nan @mdcps ak @suptdotres, sou Instagram nan @miamischools e @suptdotres, sou Facebook nan MiamiSchools.

###

 # # #

23-VSP/057/HD/RD/CM

Follow us