Users
Social media
Contact information
Address

MDCPS: 1450 NE 2nd Ave,
Miami, FL 33132 - United States

Email

webmaster@dadeschools.net

Phone

(305) 995-1000
(For Non Technical Questions Only)

MDCPS Office of Communications Banner
POU DIFIZE IMEDYATMAN
5/25/2023
KONTAK:  Simone Degraff
Miami-Dade County Public Schools
305-995-4247

Lekòl Miami-Dade County, Etablisman yo ap Fèmen Pou Jounen ‘Memorial Day’

Tout lekòl leta Miami-Dade, ak biwo rejyon ak distri yo ap fèmen lendi 29 Me pou obsève Jounen ‘Memorial Day’. Nou ap ouvè madi 30 Me.

 

Pou dènye enfòmasyon yo an Kreyòl, silvouplè branche sou Radyo Lekòl lendi - vandredi a 9è diswa sou WLRN 91.3 FM, ak mèkredi 10:30 dimaten sou WSRF 1580AM, e 6è diswa sou RCH 23 1610AM.

 

Silvouplè telechaje aplikasyon mobil Dadeschools la sou aparèy iPhone oubyen Android ou. Suiv nou sou Twitter nan @mdcps ak @suptdotres,, sou Instagram nan @miamischools e @suptdotres, sou Facebook nan MiamiSchools.


# # #

23-VSP/96/GA/RD

Follow us