Users
Social media
Contact information
Address

MDCPS: 1450 NE 2nd Ave,
Miami, FL 33132 - United States

Email

webmaster@dadeschools.net

Phone

(305) 995-1000
(For Non Technical Questions Only)

MDCPS Office of Communications Banner
POU DIFIZE IMEDYATMAN
8/28/2023
KONTAK:  Simone Degraff
Miami-Dade County Public Schools
305-995-4247

Etablisman Lekòl Leta Miami-Dade County yo Ap Fèmen 4 Septanm pou Obsève “Labor Day” (Fèt Travay)

Tout Lekòl Leta Miami-Dade County, ansanm ak biwo rejyon ak biwo distri yo ap fèmen lendi 4 septanm pou obsève jou ferye “Labor Day” (Fèt Travay) la. Nou ap reouvè madi 5 septanm.


Pou dènye enfòmasyon yo an Kreyòl, silvouplè branche sou Radyo Lekòl lendi - vandredi a 9è diswa sou WLRN 91.3 FM, ak mèkredi 10:30 dimaten sou WSRF 1580AM, e 6è diswa sou RCH 23 1610AM.

 

Silvouplè telechaje aplikasyon mobil Dadeschools la sou aparèy iPhone oubyen Android ou. Suiv nou sou X, nou te konnen sou non Twitter, @MDCPS ak @suptdotres, sou Instagram nan @miamischools e @suptdotres, sou Facebook nan MiamiSchools.


# # #

23-VSP/014/GA/RD/CM

Follow us