Users
Social media
Contact information
Address

MDCPS: 1450 NE 2nd Ave,
Miami, FL 33132 - United States

Email

webmaster@dadeschools.net

Phone

(305) 995-1000
(For Non Technical Questions Only)

MDCPS Office of Communications Banner
POU DIFIZE IMEDYATMAN
2/1/2024
KONTAK:  Simone Degraff
Miami-Dade County Public Schools
305-995-4247

M-DCPS Anonse Orè Gradyasyon 2024

“Miami-Dade County Public Schools (M-DCPS)” (Lekòl Leta Miami-Dade County) anonse orè gradyasyon pou Klas 2024 la. Seremoni gradyasyon pou 69 lekòl ap fèt kòmanse madi 28 me rive vandredi 31 me, ak lendi 3 jen rive mèkredi 5 jen 2024.

Pou telechaje orè a, silvouplè, vizite classof2024.dadeschools.net.

 

Pou dènye enfòmasyon yo an Kreyòl, silvouplè branche sou Radyo Lekòl lendi - vandredi a 9è diswa sou WLRN 91.3 FM, ak mèkredi 10:30 dimaten sou WSRF 1580AM, e 6è diswa sou RCH 23 1610AM.
 

Silvouplè telechaje aplikasyon mobil Dadeschools la sou aparèy iPhone oubyen Android ou. Suiv nou sou Twitter nan @Mdcps ak @SuptDotres, sou Instagram nan @MiamiSchools e @SuptDotres, sou Facebook nan MiamiSchools.


# # #

24-VSP/055/JCD/RD

Follow us