Users
Social media
Contact information
Address

MDCPS: 1450 NE 2nd Ave,
Miami, FL 33132 - United States

Email

webmaster@dadeschools.net

Phone

(305) 995-1000
(For Non Technical Questions Only)

MDCPS Office of Communications Banner
POU DIFIZE IMEDYATMAN
3/20/2024
KONTAK:  Simone Degraff
Miami-Dade County Public Schools
305-995-4247

Lekòl Leta Miami-Dade County, Etablisman yo Ap Fèmen Pou Vakans Prentan an

Tout "Miami-Dade County Public Schools" (Lekòl Leta Miami-Dade County), ansanm ak biwo Rejyon ak biwo Distri yo, ap fèmen pou Vakans Prentan soti lendi 25 mas jiska vandredi 29 mas. Elèv ak anplwaye yo, eksepte kèk anplwaye 12 mwa yo chwazi ak anplwaye 'Fraternal Order of Police', pral nan Vakans Prentan.

 

Pou dènye enfòmasyon yo an Kreyòl, silvouplè branche sou Radyo Lekòl lendi - vandredi a 9è diswa sou WLRN 91.3 FM, ak mèkredi 10:30 dimaten sou WSRF 1580AM, ak 6è diswa sou RCH 23 1610AM.

 

Silvouplè telechaje aplikasyon mobil Dadeschools la sou Aparèy iPhone oswa Android ou. Suiv nou sou X, nou te konnen sou non Twitter nan @MDCPS ak @SuptDotres, sou Instagram nan @MiamiSchools ak @SuptDotres, sou Facebook nan MiamiSchools.


# # #

24-VSP/072/GA/RD/SD

Follow us